กล่องอาหารเเมวเมี๊ยวจากเเกนทิชชู

 

EXPECTATION

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ปัญหาแมวจรจัดเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วนพยายามหาทางแก้ไขอย่างยั่งยืนร่วมกัน แน่นอนว่าทางแก้ปัญหาที่ง่ายทางหนึ่งคือการลดจำนวนแมวจรจัดเหล่านี้ การลดจำนวนประชากรทำได้หลายวิธีและหนึ่งในวิธีที่ดีก็คือการเปลี่ยนจากแมวที่ไม่มีเจ้าของให้มีเจ้าของ หรือพูดให้ง่ายๆ ก็คือการหาบ้านให้เเมวนั่นเอง

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

คำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้