ออกแบบที่คั่นหนังสือออนไลน์

 

EXPECTATION

รอยยิ้มและความรู้สึก รวมทั้งความหวังของผู้ให้และผู้ได้รับ

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เราอยากให้อาสาสมัครได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และได้สร้างแรงบันดาลใจผ่านที่คั่นหนังสือ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับ

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

รอยยิ้มและกำลังใจที่มากขึ้น ที่จะช่วยลดความโดดเดี่ยวและปมด้อยในใจของผู้ที่ได้รับ

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

กระดาษแผ่นบางๆสำหรับคุณอาจจะเป็นสิ่งไร้ค่า แต่มันอาจจะเป็นกำลังใจชิ้นสำคัญของผู้ที่ได้รับ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ออกแบบที่คั่นหนังสือออนไลน์

Bookmark Drawing

รหัส :

DES-BOOK-SEC-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถม ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือมีความต้องการสูง ในหมวดอุปกรณ์การศึกษา ฐานะยากจน

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : โรงเรียน/หน่วยงานทางการศึกษาในเขตชนบท ที่มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1.1 มากกว่า 30% ซึ่งมีความประสงค์และต้องการ


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ยับ เปียก หรือเสียหาย ทั้งจากต้นทางและการจัดส่ง

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ การใช้ภาพประกอบของโครงการ ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ