วาดการ์ดเพื่อการศึกษาบนแอพ/โปรแกรม

 

EXPECTATION

การ์ดเพื่อการศึกษาง่ายๆที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับ และช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ได้รับ

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

โลกเรามักจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา และความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ในทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษหรือปากกาในการจดเพื่อส่งต่อความรู้ บางครั้ง อุปกรณ์ง่ายๆ เช่นโทรศัพท์ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานและการ์ดเกมส์ที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมนุษย์ได้

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กๆและผู้ที่ได้รับ รวมถึงผู้ที่ได้อ่านจะได้รับความรู้จากการ์ด

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

แค่หยิบมือถือขึ้นมา จะถ่ายภาพหรือจะวาด ก็ช่วยเปิดโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ได้รับ
ลองมาทำดูสิ จะได้รู้ว่า ความรู้อยู่รอบๆตัวเรา และเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นั้นให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

วาดการ์ดเพื่อการศึกษาบนแอพ/โปรแกรม

Digital Educational Flash Card Drawing

รหัส :

DES-ONL-CARD-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษา

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการ์ด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer

2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น ความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ