บริจาคเสื้อผ้า เพื่อส่งต่อให้กับคนที่ขาดโอกาส

 

EXPECTATION

ช่วยเหลือผู้คนชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าตามความต้องการได้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนควรมีเสื้อผ้าใส่ในแต่ละวันเพื่อปกปิดร่างกาย

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเหลือเพื่อให้คนในชนบท ได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่ที่ไม่ใช้แล้ว

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ช่วยให้ผู้คนได้มีเสื้อผ้าใส่ ไม่ขาดแคลนเสื้อผ้า มอบสิ่งดีๆที่คนได้มีเสื้อผ้าใส่

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

-

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

บริจาคเสื้อผ้า เพื่อส่งต่อให้กับคนที่ขาดโอกาส

Cloth Donate

รหัส :

DON-CLO-02

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : กลุ่มเป้าหมาย หรืออาสาสมัครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาดองค์ประกอบอย่างไม่เหมาะสม จนไม่สามารถใช้งานได้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ