bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

พิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

 

EXPECTATION

กิจกรรมพิสูจน์อักษรที่ไช้พิมพ์อักษรเบลล์สามารถสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่คนตาบอด

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยไห้คนตาบอดได้เรียนรู้ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

JOIN US NOW

สามารถมอบการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไปได้โดยการพิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ เข้าร่วมเลย!