bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นสำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

 

EXPECTATION

กิจกรรมพิมพ์หนังสือไห้คนตาบอดสามารถสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่คนตาบอด

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยไห้คนตาบอดได้เรียนรู้ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

JOIN US NOW

สามารถมอบการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไปได้โดยการพิมพ์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ เข้าร่วมเลย!