ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)

 

EXPECTATION

เราคาดหวังว่าป่าไม้จะกลับมาสวยงามและอุดมสมบูรณ์ตามแบบที่เคยมีมา

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ฟื้นฟูป่าไม้ ที่เหลือน้อยลงจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทดแทนผืนป่าที่ถูกทำลายไห้เกิดความสมดุล

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ป่าไม้กลับมา อุดมสมบูรณ์ สัตว์มีที่อยู่อาศัย ลดมลพิษทางอากาศแบบธรรมชาติ

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมได้เลย!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)

Online Planting

รหัส :

ENT-TRE-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : ประชาชนทั่วไป หรือสถานที่ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : องค์กรที่ได้รับมอบต้นไม้หลังจากดำเนินการเพาะชำ และมีความพร้อม จะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ จัดสรร รวมทั้งวางแผนการนำผลงานของกิจกรรมนี้ไปก่อประโยชน์


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการวางแผนดำเนินการในระยะยาว กว่า 2 ปี จำมีกำหนดการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาผลงาน ดังนี้

  • กำหนดการเพาะปลูก เริ่มต้นเดือน ธันวาคม 2565 จะมีการเตรียมดินปลูก พื้นที่ในการเพาะชำ ระบบน้ำ และเมล็ด รวมถึงการเตรียมการขยายพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ จำนวนที่จะได้รับการเพาะชำ ยึดตามจำนวดยอดการสนับสนุนเป็นหลัก ประเภทต้นไม้ จะเน้นเป็นพืชเศรษฐกิจ ผลไม้ ไม้ป่า เพื่อเน้นการแจกจ่ายให้กับประชาชน

  • กำหนดการเลี้ยงต้นอ่อน-เลี้ยงราก อาจใช้เวลานาน 3 - 12 เดือน นับจากวันที่เริ่มเพาะชำ

  • เมื่อต้นไม้ประเภทใดมีความพร้อมแล้ว จะเริ่มดำเนินการแจกจ่าย ตามแนวทางข้อที่ 1