หนังสือสอนภาษาอังกฤษเพื่อเด็กด้อยดโอกาส

 

EXPECTATION

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถดาวน์โหลดและไม่ประกอบเอง เพื่อส่งมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสต่อยอดการเรียนรู้

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

การเรียนรู้ในปัจจุบันในปัจจุบันไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน ด้วยอิธิพลของเทคโนโลยีและโซเชี่ยวมีเดียต่างๆที่เข้ามาทำให้ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเ ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลเหล้านี้และไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ดังนั้นทางUncommon Volunteerอยากเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ความสามาถและความถนัดของตัวเอง ใช้เวลาว่างที่มีให้เป็นประโยชน์ มาสร้างความรู้ให้เด็กๆ โดยองค์กรจะนำเนื้อหาที่ได้รับไปแชร์ทางองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการเรียนรู้และดาวโหลดไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ผลงานจากการเข้าร่วมของท่านจะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไขนโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอย่างแน่นอน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและสร้างสรรค์ผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับสังคมด้วยการมอบโอกาสให้เค้าได้เรียนรู้

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

หนังสือสอนภาษาอังกฤษเพื่อเด็กด้อยดโอกาส

รหัส :

GB-ENG-002

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : กลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานทางสังคมที่ต้องการสะท้อนถึงประเด็นปัญหาทางสังคม

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาดองค์ประกอบอย่างไม่เหมาะสม จนไม่สามารถใช้งานได้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ