ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาลงเฟสบุ๊ค

 

EXPECTATION

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ปัจจุบันนี้ ในสังคมของเรานั้นมีคนที่ต้องการช่วยเหลือหรือเด็กด้อยโอกาสมากมาย แต่บุคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสามารถขอช่วยช่วยเหลือผ่านโลกโซเชียลได้ เราจึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาขึ้น เพื่อให้บุคคลเหล่าได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาลงเฟสบุ๊ค

รหัส :

GEN-OTH-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน