ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถ

 

EXPECTATION

ผลงานหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เกี่ยวกับภาษาและวิธีการเรียนภาษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการของเด็ก ผ่านกิจกรรมทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ผู้ที่ได้รับนำผลงานไปใช้ในการเสริมสร้างและใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเองแลผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพ

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่เพื่อสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆ สามารถนำไปใช้ได้

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถ

Learningh Language Pop-up book

รหัส :

HDM-POP-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน