bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

EXPECTATION

กิจกรรมการ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่เด็กด้อยโอกาส

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไห้เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อได้พัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อไช้ในด้านการศึกษา

JOIN US NOW

ร่วมพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยการทำการ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!