bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

วาดการ์ดเพื่อการศึกษา

ร่วมจัดทำการ์ดเกมเพื่อการศึกษา ทั้งการ์ดภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

EXPECTATION

กิจกรรมวาดการ์ดเพื่อการศึกษาสามารถสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่เด็กด้อยโอกาส

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ แก่เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนาความรู้เพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

JOIN US NOW

ร่วมพัฒนาและส่งเสริมความรู้โดยการร่วมจัดทำการ์ดเกมเพื่อการศึกษา ทั้งการ์ดภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!