จัดทำถุงผ้าออนไลน์ เมื่อมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส

 

EXPECTATION

เราหวังว่ากิจกรรมจัดทำถุงผ้าออนไลน์จะสามารถแบ่งเบาภาระแก่สถานพยาบาลได้

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เพื่อช่วยลดค่าไช้จ่ายแก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไห้ได้ไช้ประโยชน์

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ช่วยลดค่าไช้จ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ร่วมจัดทำถุงผ้าเพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาลหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อลดการใช้งานและปริมาณขยะจากพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เข้าร่วมเลย!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

จัดทำถุงผ้าออนไลน์ เมื่อมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส

-

รหัส :

HMD-CTB-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน