เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

 

EXPECTATION

กิจกรรมเพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ สามารถฝึกการทำงานที่ละเอียดอ่อน เพิ่มความรอบคอบ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ เสริมสร้างจินตนาการเเละความคิดสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่เด็กด้อยโอกาส

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เด็กด้อยโอกาสขาดโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ จินตนาการให้เเก่เด็กด้อยโอกาส มอบของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับวัยเด็กให้กับเขา เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนาจินตนาการเพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ร่วมพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยการ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

Jiksaw Painting

รหัส :

HMD-JSW-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน