bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

EXPECTATION

กิจกรรมสมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาแก่เด็กด้อยโอกาส

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษไห้เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อได้พัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษเพื่อไช้ในด้านการศึกษา

JOIN US NOW

ร่วมพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยการทำสมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!