จัดหากล่องนม UHT เพื่อทำหลังคารักษ์โลก

 

EXPECTATION

เราหวังว่ากิจกรรมจัดหากล่องนม UHT จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนกล่องนม UHT ในมือเป็น หลังคาเขียว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในตัวเรือน

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

โครงการหลังคาเขียว
เกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ประสบความสำเร็จสูงสุด

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

มีความภาคภูมิใจ ท่ีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสช่วยเหลือโลก

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา จิตอาสาออนไลน์ สร้างความดีเพื่อสังคม

คำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้