ทำคอนเทนต์ (ภาพ) สรุปเนื้อหาการเรียน

 

EXPECTATION

ผลงานที่มีคุณภาพ สวยงามและสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ได้ในอนาคต

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ในปัจจุบันพวกเราทุกคนรับรู้ถึงความไม่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ มีโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลมากกว่า 300โรงเรียนที่ต้องการความรู้ที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ และใช้ได้จริงโดยไม่ใช่ผ่านหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น องค์กรของเราจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่อยากมีส่วนร่วมในการส่งต่อความรู้ดังกล่าว

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ผู้ที่ได้รับสามารถดาวน์โหลดผลงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการติวข้อสอบหรือบทเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ของตนเองในอนาคต

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ใช้เวลาว่างและสกิลการใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทำสรุปการเรียนเพื่อส่งต่อให้กับเด็กหรือผู้ที่ต้องการไปใช้ทำประโยชน์เถอะ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ทำคอนเทนต์ (ภาพ) สรุปเนื้อหาการเรียน

Educational Content Creation

รหัส :

WRI-CON-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษา

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการ์ด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานมีข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ การใช้ภาพประกอบของโครงการ ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ