ออกแบบเทมเพลต Powerpoint

สร้างสรรค์เทมเพลตพาวเวอร์พอยต์ เพื่อใช้ในกรศึกษาและสร้างไอเดียให้กับผู้อื่น 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

ออกแบบ Powerpoint

การออกแบบ

ออกแบบ Powerpoint โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ Google Slides โดยให้ประกอบไปด้วยหน้าทั้งหมด 10 หน้าอย่างต่ำ

1

เตรียมไอเดียและแอพพลิเคชั่น

อัพโหลดผลงาน

อัพโหลดลงบน Google Drive ของตนเองและคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

ส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

  • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

  • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

  • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

  • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการขณะส่งผลงาน และภาพการแชร์กิจกรรมนี้

  • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

  • ส่งเทมเพลตPowerpointเป็นไฟล์ (.ppt) หรือ ลิงค์Canvas


3

ขอการรับรองและส่งผลงาน

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE