Infograghic เกี่ยวกับประเด็นสังคม

ทำ Infographic สร้างสรรในประเด็นสังคมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยยแพร่และสร้างความตระหนักต่อคนในสังคม เช่น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร/ถุงยางอนามัย/สถิติผู้ด้อยโอกาส/อื่น ๆ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

1

เตรียมไอเดียและเนื้อหา

อัพโหลดลงบน Google Drive ของตนเองและคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

จัดส่งผลงาน

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • ชื่อไฟล์

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์งานที่ทำ (นามสกุลไฟล์ .psd)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

3

ขอการรับรองและส่งผลงาน

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE