Powerpoint เพื่อการเรียนคณิตคิดเร็ว

ออกแบบเกมเรียนรู้คณิตคิดเร็วบน Powerpoint เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียน สำหรับเด็กอนุบาล-ประถม 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

 • เนื้อหา Powerpoint สามาถเป็นหัวข้อใดก็ได้ ในหลักสูตรประถมศึกษา หรือเป็นคำ ถาม-ตอบ คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

1

เตรียมไอเดียและเนื้อหา

 • ออกแบบ Powerpoint โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ Google Slides หรือ Canvas โดยให้เนื้อหาครอบคลุมที่สุด

 • ใส่คำว่า "จิตอาสาออนไลน์.com" ณ มุมขวาล่างของทุกหน้า Powerpoint

 • ใส่รายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน้าสุดท้ายของผลงาน

 • ตัวอย่างการออกแบบอยู่ด้านล่าง2

เริ่มออกแบบ

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการขณะส่งผลงาน และภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

 • ส่งไฟล์ Powerpoint เป็นไฟล์ (.ppt) หรือ (.pdf)

3

ขอการรับรองและส่งผลงาน

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE