สอนหนังสือออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานให้กับเด็กๆ

สอนหนังสือออนไลน์ ทำคลิปออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละวิชาต่างๆที่ถนัด เช่น คณิต อังกฤษ ภาษาไทย และอื่นๆ

PREPARATION

Need Help?
เงื่อนไข

  • ผลงานที่ได้รับจากอาสาสมัคร จะถูกจัดการและจัดสรรการนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะโดย Uncommon Volunteer กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้นำผลงานของผู้อื่น หรือผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบภายหลัง Uncommon Volunteer อาจต้องปฏิเสธการนำผลงานไปใช้และดำเนินการตามนโยบายของกิจกรรม

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก


เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

1 เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่จะใช้สอนหนังสือออนไลน์

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ กรุณาอยู่ที่เงียบและมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มือถือ ไมโครโฟน หรือใช้หูฟัง (เห็นหน้าหรือไม่ก็ได้) เป็นต้น

1

เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูล

3 เริ่มการอัดวีดีโอ

⁃ ออกแบบเนื้อหาหรือสรุปเนื้อหาตามความเหมาะสม ให้เนื้อในบทครอบคลุม

⁃ ใช้วาจาและคำพูดที่เหมาะสม ใส่คาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปได้เพื่ออรรถรสในการสอน

⁃ ไม่กำหนดชั่วโมงการอัด โดยนับชั่งโมงตามจริง โดย1บทต่อ1คลิปวีดีโอ

4เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน ขนาดไฟล์ 720p (1,280*720)HD ขึ้นไป

คลิปวีดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ ชื่อคลิปตามวิชาและบทที่สอน

2

2 เนื้อหาต้องเป็นวิชาหลักและบทพื้นฐานในหลักสูตรมัธยมศึกษา ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
-เนื้อหาต้องเป็นวิชาที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. ฟิสิกส์- ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แนวโค้ง
- คลื่น
- เสียง
2. เคมี
- แบบจำลองอตอมของดอลตัม ทอมสัน และรัทเทอฟอร์ท
⁃ อนุภาคในอตอม
⁃ คลื่นและสมบัติของแสง
⁃ สเปกตรัมเกิดใด้อย่างไร
⁃ แบบจำลองอตอมแบบกลุ่มหมอก
3.ชีววิทยา
⁃ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
⁃ การศึกษาชีววิทยา
⁃ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
⁃ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม


• ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

• ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

• เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

• ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพไฟล์ต้นฉบับหนังสือหรือบทที่อ่าน

• ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


  • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE