กระจายแบบสอบถามทางการศึกษา

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

รับภาพประกอบกิจกรรม

- โปรดเลือก -

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน

1

นำภาพไปประชาสัมพันธ์ที่ใดก็ได้

(ได้ทั้งออนไลน์ และลงพื้นที่)


เมื่อได้รับภาพแล้ว สามารถนำภาพนั้นไปประชาสัมพันธ์ที่ใดก็ได้ เช่น ออนไลน์ หรือเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม


ต้องตรวจสอบการทำแบบสอบถามและบันทึกรายชื่อผู้ที่ร่วมทำแบบสอบถามไว้ด้วย เพื่อส่งผลการดำเนินการและขอรับใบรับรอง


ผู้ร่วมทำแบบสอบถามต้องมีมากกว่า 10 คน


ผู้ร่วมทำแบบสอบถามต้องใส่ข้อมูลผู้เชิญชวน เป็น "รหัสสมาชิกและชื่อ-นามสกุล" ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


- โปรดเลือก -

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน

2

ส่งผลงาน

(ผู้ร่วมทำแบบสอบถามก็สามารถขอได้)


การรับรอง

  • ผู้กระจายแบบสอบถามกิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


3

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE