เขียนส่งกำลังใจ

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

ศึกษาหัวข้อ

หมวดหมู่บทความส่งกำลังใจที่สามารถเขียนได้

  • ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์

  • ส่งกำลังใจถึงผู้พิทักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

  • คนไร้บ้านหรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส

  • ผู้พิการ

1

เตรียมข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องเตรียมส่ง

  • เนื้อหาบทความส่งกำลังใจที่จะส่ง ความยาว 300 คำขึ้นไป

  • ภาพประกอบ ที่เป็นภาพตัวเอง ถ่ายในลักษณะของการให้กำลังใจ สามารถถ่ายคู่กับป้ายเขียนมือ หรือพร๊อพอื่น ๆ ได้

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

2

ส่งกำลังใจ

  • ส่งกำลังใจที่ปุ่ม ส่งผลงาน โดยส่งเป็นข้อความและภาพประกอบเท่านั้น


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

3

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE