กิจกรรมอาสาออนไลน์

รับสมัครแอดมินให้คำปรึกษากิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

Updating

การรับรอง

 

GET STARTED

เพื่อเปิดรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เข้ามาช่วยเหลืองานและฝึกทักษะ

1st STEP

 
ติดต่อไลน์เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน


 • ติดต่อไลน์ @princebass.me เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน (โดยให้แจ้งว่ามาสมัครเป็นแอดมิน)

 • ทีมงานจะดำเนินการอบรมและมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้

 • ตอบกลับข้อความและให้คำปรึกษาใน Line@ หรือ Facebook โดยจำเป็นต้องบันทึกรายชื่อผู้ที่แอดมินให้คำปรึกษาไว้ทั้งหมด เพื่อส่งรายงานและขอรับใบรับรอง

 • เมื่อต้องการยุติบทบาทหรือขอใบรับรอง ให้ส่งรายชื่อทั้งหมดที่ปุ่มส่งผลงานกิจกรรม และสามารถขอใบรับรองได้เป็นลำดับถัดไป


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ads copy.png

2nd STEP

 
ตรวจสอบคุณสมบัติ


คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดอายุและเพศ

 • มีอัธยาศัยที่ดี สามารถให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยและแนะนำสมาชิก

 • พิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้อง

 • มีไหวพริบ สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

3rd STEP

 
ดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

 • ขอใบรับรองได้เมื่อตอบกลับ 100 ข้อความขึ้นไป หรือ 20 คนขึ้นไป (1 ข้อความได้เวลาอาสา 5 นาที)

 • เมื่อยุติบทบาทจำเป็นต้องแจ้งทีมงานผู้รับผิดชอบ

 • หากขาดความเคลื่อนไหวเกิน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีการแจ้ง จะถูกตัดสิทธิ์

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ