สถานะ

เข้าร่วมล่วงหน้า

การเข้าร่วม

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้
ถึง 2 ชม./ภาพ
ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

วาดภาพประกอบนิทานเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ทักษะการวาดที่มี ไปได้กับเรื่องราวสร้างสรรค์มากมาย ร่วมใช้ทักษะนั้นวาดภาพประกอบหนังสือนิทานให้น้อง ๆ ได้รู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานไปกับภาพวาดของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และนำไปจัดทำเป็นหนังสือจริงเพื่อมอบให้กับน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

 

ศึกษาคู่มือการวาดภาพจากรายละเอียด

  • สามารถวาดใส่กระดาษ หรือโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปประกอบนิทาน มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส และเด็กตาบอด ฯลฯ

 
 

วาดภาพสำหรับใช้ประกอบนิทาน โดยทำตามรายละเอียด

  • สามารถวาดใส่กระดาษ หรือโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปประกอบนิทาน มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส และเด็กตาบอด ฯลฯ

ขอการรับรองและส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

  • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

  • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

  • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์