ออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

ออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

รหัสกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

30 - 300 นาที
ชั่วโมงจิตอาสา

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 

ดาวน์โหลดภาพประกอบ

ดาวน์โหลดภาพประกอบต่าง ๆ อาทิ ไอคอน ภาพพรีเซ็นต์เตอร์ ฯลฯ ได้ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดภาพประกอบ


- โปรดเลือก -

ดาวน์โหลดภาพประกอบ

 
 

ออกแบบ Portfolio

การออกแบบ

ออกแบบ Portfolio โดยใช้ Adobe Photoshop หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ ประกอบด้วยหน้าสำหรับใส่ข้อมูลดังนี้


 

ส่งผลงาน

การส่งผลงาน

  • บันทึกเป็นไฟล์ .psd และอัพโหลดลงบน Google Drive และคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

  • ส่งผลงานได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน- โปรดเลื