top of page
ไม่มี ชม อาสา
ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

สถานะ

เข้าร่วมล่วงหน้า

การเข้าร่วม

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

ออกแบบเทมเพลต Powerpoint

สร้างสรรค์เทมเพลตพาวเวอร์พอยต์ เพื่อใช้ในกรศึกษาและสร้างไอเดียให้กับผู้อื่น 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

Young Accountant Camp

ก้าวเข้าสู้โลกบัญชี | ค่ายเวิร์คชอปลงพื้นที่

มาเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเด็กบัญชี กับค่ายบัญชี Young Accountant Camp ที่จะพาน้องๆก้าวเข้าสู้โลกบัญชี มาพร้อมกับเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านบัญชี การเงิน การคลัง สำหรับน้องๆที่อยากมาสายนี้ และกิจกรรมสนุกในค่ายอีกมากมายที่เตรียมให้น้องๆได้เข้าร่วมแบบสนุกๆ
Young Accountant Camp
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากเข้าร่วมเป็นกลุ่มมากกว่า 5 คน สามารถทำนัดอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว!

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

Start

เตรียมไอเดียและแอพพลิเคชั่น

ออกแบบ Powerpoint

การออกแบบ

ออกแบบ Powerpoint โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ Google Slides โดยให้ประกอบไปด้วยหน้าทั้งหมด 10 หน้าอย่างต่ำ

1st Step
Step 2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

อัพโหลดผลงาน

อัพโหลดลงบน Google Drive ของตนเองและคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

ขอการรับรองและส่งผลงาน

ส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

  • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

  • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

  • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

  • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการขณะส่งผลงาน และภาพการแชร์กิจกรรมนี้

  • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

  • ส่งเทมเพลตPowerpointเป็นไฟล์ (.ppt) หรือ ลิงค์Canvas


STEP 3
completed

คำถามที่พบบ่อย