กิจกรรมอาสาออนไลน์

Educational Clip Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้เพื่อลงในแพลตฟอร์ม Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์ ให้คนในสังคมได้รับชมและนำไปใช้ประโยชน์

ชั่วโมงจิตอาสา

30 - 180 Minute / Clip

การรับรอง

ALL TYPES, ทุกประเภท

 

GET STARTED

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

1st STEP

 
ตรวจสอบหมวดหมู่คลิปที่สามารถทำได้

  • มุกตลกแทรกความรู้

  • ความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

  • ภาษา และภาษาอังกฤษ

  • เพศศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ

  • ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

  • รณรงค์ไม่บูลลี่

  • สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับความฝัน และเป้าหมายในชีวิต

2nd STEP