สถานะ

เข้าร่วมล่วงหน้า

การเข้าร่วม

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้
30 นท./สไลด์
ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

Powerpoint เพื่อการเรียนภาษา

ออกแบบเนื้อหาการเรียนและเกมตอบสนองภาษาอังกฤษ ให้เรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านการทำ Powerpoint บทเรียน/คำศัพท์ภาษา สำหรับเด็กอนุบาล-ประถม ทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศษ ฯลฯ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

 

เตรียมไอเดียและเนื้อหา

  • เนื้อหา Powerpoint สามาถเป็นหัวข้อใดก็ได้ ในหลักสูตรประถมศึกษา หรือเป็นคำ ถาม-ตอบ ภาษาอังกกฤษสำหรับเด็ก

 
 

เริ่มออกแบบ

  • ออกแบบ Powerpoint โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ Google Slides หรือ Canvas โดยให้เนื้อหาครอบคลุมที่สุด

  • ใส่คำว่า "จิตอาสาออนไลน์.com" ณ มุมขวาล่างของทุกหน้า Powerpoint

  • ใส่รายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน้าสุดท้ายของผลงาน

  • ตัวอย่างการออกแบบอยู่ด้านล่างขอการรับรองและส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน