top of page
นับตามจริง
ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

สถานะ

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

การเข้าร่วม

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

ใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ กับการอ่านหนังสือที่คูณสนใจ เพื่อผู้พิการทางสายตาและเรียนรู้จากการแบ่งปันความสามารถของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเ ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

Young Accountant Camp

ก้าวเข้าสู้โลกบัญชี | ค่ายเวิร์คชอปลงพื้นที่

มาเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเด็กบัญชี กับค่ายบัญชี Young Accountant Camp ที่จะพาน้องๆก้าวเข้าสู้โลกบัญชี มาพร้อมกับเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านบัญชี การเงิน การคลัง สำหรับน้องๆที่อยากมาสายนี้ และกิจกรรมสนุกในค่ายอีกมากมายที่เตรียมให้น้องๆได้เข้าร่วมแบบสนุกๆ
Young Accountant Camp
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากเข้าร่วมเป็นกลุ่มมากกว่า 5 คน สามารถทำนัดอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว!

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เงื่อนไข

 • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

 • ลิขสิทธิ์ของหนังสือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อคนพิการภายในองค์กรพาร์ทเนอร์ (ที่ดูแลเรื่องการศึกษาของผู้พิการโดยตรง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านหนังสือเล่มใดก็ได้

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของปกหนังสือที่เข้าร่วม และภาพการจัดส่งผลงาน


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

 • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

 • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

Start

ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและบันทึกไฟล์เสียงอ่านหนังสือ

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเสียงให้พร้อม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องบันทึกเสียง และสาย Small Talk หรือ ไมค์โครโฟน เป็นต้น
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. อ่านหนังสือเล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือหนังสือที่มีเนื้อหาการเรียน) * หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/นิทาน/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ

 2. สิ่งที่ต้องอ่านได้แก่

 • ชื่อหนังสือ

 • ชื่อผู้แต่ง

 • ชื่อผู้อ่าน+อาสาสมัครจาก อันคอมม่อนโวลุนเทียร์

 • จำนวนหน้าหนังสือ

 • คำนำ,อารัมภบท,คำปรารภ,ค่าเริ่มต้น

 • สารบัญ

 • เนื้อหาในหนังสือ(อ่านทุกอย่าง ทุกหน้า ยกเว้นเลขหน้า) กรณีเนื้อหาในหนังแบ่งเป็น บท อ่านบทที่ พร้อมหัวข้อบท เช่น "บทที่ 1 ...... " และตามด้วยเนื้อหา

 1. ส่งคลิปเป็นไฟล์เดี่ยวสำหรับหนึ่งบทและให้แยกไฟล์สำหรับหลายๆบท โดยนับจากชั่วโมงจริงที่เข้าร่วม


เงื่อนไขและวิธีการในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด
 • อ่านให้ถูกต้องตามอักขระ มีความชัดเจน และ ถูกต้องตามหลักการอ่าน กรณีอ่านหนังสือนวนิยาย หรือเรื่องสั้น ควรอ่านให้ได้น้ำเสียงตามอารมณ์ของเนื้อหาที่อ่าน เพื่อให้ผู้ฟังได้อรรถรสมากขึ้น

 • อ่านเนื้อหาให้ครบทุกตัวหนังสือ

 • กรณีเป็นตัวย่อ ให้อ่านคำเต็ม อนุโลมให้อ่านตัวย่อได้ในคำที่ใช้กันจนเคยชิน เช่น พ.ศ. กกต. ส.ส. เป็นต้น

 • ในการอ่านต้องอ่านเครื่องหมายต่างๆเช่นเดียวกัน

 • เครื่องหมาย ฯลฯ (ไปยาลใหญ่) ให้อ่านเป็น และ อื่นๆ

 • เครื่องหมาย ฯ (ไปยาลเล็ก) ให้อ่านคำเต็ม เช่น กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 • เครื่องหมาย ... ให้อ่านเป็น ละละละ เช่น มะกรูด มะนาว ... (ละละละ)

 • เครื่องหมาย "-" (อัญประกาศ) ให้อ่านเป็น เครื่องหมายคำพูดเปิด/เครื่องหมายคำพูดปิด กรณีอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น สามารถอ่านประโยคใรเครื่องหมายคำพูดได้เลย แต่เปลี่ยนน้ำเสียงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง

 • เครื่องหมาย (-) (วงเล็บ) อ่านว่า ในวงเล็บ หรือ วงเล็บเปิด....วงเล็บปิด

 • เครื่องหมาย ? ! : ; . , ไม่ต้องอ่าน หรืออ่านชื่อเครื่องหมายดังกล่าว

 • อ่านให้จบเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์


ตัวอย่างหนังสือเสียง


ตัวอย่าง
.m4a
Download M4A • 13.12MB1st Step
Step 2

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ (เป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav)

 • ชื่อไฟล์เสียง เป็นชื่อหนังสือที่อ่าน (หากแยกเป็นบท ให้ระบุบทที่อ่าน)

 • ไฟล์แสกนหรือภาพถ่ายปกหนังสือที่เป็นต้นฉบับในการอ่าน (เป็นไฟล์ .pdf)

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร