กิจกรรมอาสาออนไลน์

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่าเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

ชั่วโมงจิตอาสา

ยังไม่รับรอง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่าเพื่อเด็กด้อยโอกาส

1st STEP

ตรวจสอบประเภทอุปกรณ์การเรียนเก่าที่สามารถส่งได้

 
ตรวจสอบประเภทอุปกรณ์การเรียนเก่าที่สามารถส่งได้

  • อุปกรณ์การเขียน

  • อุปกรณ์การอ่านต่างๆ

  • อุปกรณ์ระบายสี

  • อื่น ๆ

ads copy.png

2nd STEP

ดูข้อมูลการจัดส่งและจัดส่ง

 
ดูข้อมูลการจัดส่งและจัดส่ง

ส่งมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op


ที่อยู่ 299/200 ม.5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น


กรุณาถ่ายภาพ สลิปการจัดส่งที่มีเลขติดตาม เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรอง ส่งหลักฐานการจัดส่งมาที่ปุ่ม ส่งหลักฐาน ด้านล่าง

3rd STEP

ส่งหลักฐานการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนเก่าที่ปุ่มส่งผลงาน

 
ส่งหลักฐานการจัดส่ง

ส่งหลักฐานการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนเก่าที่ปุ่มส่งผลงาน

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ