กิจกรรมอาสาออนไลน์

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

ชั่วโมงจิตอาสา

ไม่รองรับ

การรับรอง

เกียรติบัตรฟรี

 

GET STARTED

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

1st STEP

เลือกรายการสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบ สามารถขอรับเกียรติบัตรฟรีได้

 

2nd STEP

ส่งหลักฐานโดยการถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน