top of page
ไม่มี ชม. อาสา
ชั่วโมงจิตอาสา
เกียรติบัตรฟรี/อื่น ๆ

สถานะ

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

การเข้าร่วม

เข้าร่วมรายบุคคลเท่านั้น

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

Young Accountant Camp

ก้าวเข้าสู้โลกบัญชี | ค่ายเวิร์คชอปลงพื้นที่

มาเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเด็กบัญชี กับค่ายบัญชี Young Accountant Camp ที่จะพาน้องๆก้าวเข้าสู้โลกบัญชี มาพร้อมกับเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านบัญชี การเงิน การคลัง สำหรับน้องๆที่อยากมาสายนี้ และกิจกรรมสนุกในค่ายอีกมากมายที่เตรียมให้น้องๆได้เข้าร่วมแบบสนุกๆ
Young Accountant Camp
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากเข้าร่วมเป็นกลุ่มมากกว่า 5 คน สามารถทำนัดอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว!

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เงื่อนไข

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

Start

เลือกรายการสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบ สามารถขอรับเกียรติบัตรฟรีได้

1st Step
Step 2

ส่งหลักฐานโดยการถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน


  1. ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน

  2. หลังจากส่งหลักฐานแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับโครงการนี้ฟรี ภายใน 5-10 วัน ทางอีเมล

  3. หมายเหตุ เกียรติบัตรฟรี ระบุยอดที่สนับสนุน


STEP 3
completed