กิจกรรมอาสาออนไลน์

พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

พิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

พิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

1st STEP

ติดต่อรับไฟล์หนังสือเพื่อนำไปพิสูจน์อักษร

 
ติดต่อรับไฟล์หนังสือ


- โปรดเลือกเพื่อรับไฟล์หนังสือ -

กรุณาแอดไลน์ @uncommonvolunteer

2nd STEP

อ่านคู่มือวิธีการตรวจสอบตัวอักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์