กิจกรรมอาสาออนไลน์

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

การรับรอง

เกียรติบัตรฟรี

 

GET STARTED

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

1st STEP

โอนเงินสนับสนุนค่าโครงการในการเพาะชำต้นไม้ เมื่อบริจาคแล้วต้นไม้จะถูกเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูก ตามกำหนดการที่กำหนด

 
สนับสนุนโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการเพาะชำ 1 ชุด หรือ 85 บาท (สามารถขอใบรับรองโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้ 30 นาที) | เมื่อบริจาคแล้วต้นไม้จะถูกเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูก ตามกำหนดการที่กำหนด


  • โปรดเลือกจำนวนชุด

1 ชุด 🌳
2 ชุด 🌳
3 ชุด 🌳
4 ชุด 🌳
5 ชุด 🌳
6 ชุด 🌳
7 ชุด 🌳
​8 ชุด 🌳
9 ชุด 🌳
10 ชุด 🌳

2nd STEP

เก็บหลักฐานการโอนเพื่อรับเกียรติบัตรฟรีได้ นอกจากนั้น สามารถดำเนินการขอเกียรติบัตร/ใบรับรองประเภทอื่น ๆ ได้ หากต้องการขอเพิ่มเติมจากเกียรติบัตรฟรีสำหรับโครงการ เกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้จะได้รับภายหลังกรอกข้อมูลส่งผลงาน ภายใน 5-10 วันทางอีเมล