กิจกรรมอาสาออนไลน์

Reforestation Online

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

การรับรอง

เกียรติบัตรฟรี

 

GET STARTED

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

1st STEP

 
สนับสนุนโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการเพาะชำ 1 ชุด หรือ 85 บาท (สามารถขอใบรับรองโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้ 30 นาที) | เมื่อบริจาคแล้วต้นไม้จะถูกเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูก ตามกำหนดการที่กำหนด


  • โปรดเลือกจำนวนชุด

1 ชุด 👈
2 ชุด 👈
3 ชุด 👈
4 ชุด 👈
5 ชุด 👈
6 ชุด 👈
7 ชุด 👈
​8 ชุด 👈
9 ชุด 👈
10 ชุด 👈

ads copy.png

2nd STEP

 
เก็บหลักฐานการโอน

  • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อรับ เกียรติบัตรฟรี

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำเนินการขอ เกียรติบัตร/ใบรับรอง ประเภทอื่น ๆ ได้ หากต้องการขอเพอิ่มเติมจากเกียรติบัตรฟรีสำหรับโครงการ

  • คุณจะได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ภายหลังกรอกข้อมูลส่งผลงาน ภายใน 5-10 วันทางอีเมล โดยไม่ต้องส่งคำขอใบรับรอง/เกียรติบัตรใหม่

3rd STEP

 
ส่งหลักฐาน

  • ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน ด้านล่าง (นับตั้งแต่วันที่ 27 July 2021 เป็นต้นไป ทาง Uncommon Co-Op จะดำเนินการเพาะชำ ตามจำนวนชุดที่มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสนับสนุนเท่านั้น)

  • คุณจะได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ภายหลังกรอกข้อมูลส่งผลงาน ภายใน 5-10 วันทางอีเมล โดยไม่ต้องส่งคำขอใบรับรอง/เกียรติบัตรใหม่

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ