จัดทำถุงผ้าออนไลน์

จัดทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อลดการใช้งานและปริมาณขยะจากพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

จัดทำถุงผ้าออนไลน์

รหัสกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

ไม่กำหนดปิดโครงการ

40 นาที / ถุง
ชั่วโมงจิตอาสา

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อผ้า Canvas ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยผ้า Canvas ยาว 1 เมตร) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว


โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ1


สั่งซื้อ 1 ชุด (160.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 2 ชุด (321 bht) 👜
สั่งซื้อ 3 ชุด (481.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 4 ชุด (642 bht) 👜
สั่งซื้อ 5 ชุด (749 bht) 👜
สั่งซื้อ 6 ชุด (856 bht) 👜
 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้าตามรายละเอียด

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้า


อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม


  1. ถุงผ้า

  2. ไม้บรรทัด

  3. กระดาษแม่แบบ

  4. ผ้า Canvas ที่ได้รับแล้ว จากทางทีมงาน


เตรียมการทำถุงผ้า


  1. ตัดกระดาษ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร

  2. นำกระดาษที่ตัดแล้วมาทาบลงบนผืนผ้า

  3. ให้ตัดผืนผ้า ตามขนาดกระดาษ 297 x 420 มิลลิเมตร โดยให้ตัดเป็นคู่ ๆ (ถุงผ้า 1 ถุง ใช้แผ่นผ้า 2 ชิ้น)

  4. ตัดหูหิ้วสำหรับถุงผ้า ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร (ให้ตัดตามจำนวนคู่ที่ได้)

  5. มัดรวมกันเป็นชุด ๆ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ผ้าที่ตัดแล้วขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร จำนวน 2 ผืน และ หูหิ้วที่ตัดแล้ว ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ผืน

 

จัดส่งผลงานมาที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op หลังจากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ