กิจกรรมอาสาออนไลน์

จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

จัดทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อลดการใช้งานและปริมาณขยะจากพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

ทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ

1st STEP

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 
จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อผ้า Canvas ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยผ้า Canvas ยาว 1 เมตร) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว


โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ1


สั่งซื้อ 1 ชุด (160.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 2 ชุด (321 bht) 👜
สั่งซื้อ 3 ชุด (481.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 4 ชุด (642 bht) 👜
สั่งซื้อ 5 ชุด (749 bht) 👜
สั่งซื้อ 6 ชุด (856 bht) 👜
ads copy.png

2nd STEP

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้าตามรายละเอียด

 
จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้า


อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม


 1. ถุงผ้า

 2. ไม้บรรทัด

 3. กระดาษแม่แบบ

 4. ผ้า Canvas ที่ได้รับแล้ว จากทางทีมงาน


เตรียมการทำถุงผ้า


 1. ตัดกระดาษ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร

 2. นำกระดาษที่ตัดแล้วมาทาบลงบนผืนผ้า

 3. ให้ตัดผืนผ้า ตามขนาดกระดาษ 297 x 420 มิลลิเมตร โดยให้ตัดเป็นคู่ ๆ (ถุงผ้า 1 ถุง ใช้แผ่นผ้า 2 ชิ้น)

 4. ตัดหูหิ้วสำหรับถุงผ้า ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร (ให้ตัดตามจำนวนคู่ที่ได้)

 5. มัดรวมกันเป็นชุด ๆ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ผ้าที่ตัดแล้วขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร จำนวน 2 ผืน และ หูหิ้วที่ตัดแล้ว ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ผืน

3rd STEP

จัดส่งผลงานมาที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op หลังจากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ

 
จัดส่งผลงาน

 • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกีบรติบัตร เป็นลำดับถัดไป

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ