ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

สถานะ

ยังไม่เปิดรับสมัคร

การเข้าร่วม

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !

เหมาะกับน้องที่อยากเข้าทุกคณะ | มีเกียรติบัตร

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

พบกับวิทยากร นักจิตวิทยา มากประสบการณ์ ด้านจิทวิทยาคลินิก ที่จะมาช่วยน้อง ๆ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาคลิกนิก และการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ กิจกรรมนี้ฟรีสำหรับผู้ที่มีการรับรองจาก Uncommon Volunteer (100 บาทขึ้นไป) หากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ต้องการเข้าร่วม ต้องจ่ายค่าสมัคร 100 บาท
ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากเข้าร่วมเป็นกลุ่มมากกว่า 5 คน สามารถทำนัดอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว!

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

 

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

 • เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว (ซักทำความสะอาดผ้าให้เรียบร้อย)


 • กรรไกร


 • ขันน้ำ


 • ไม้บรรทัด


 
 

วิธีทำกระเป๋าผ้าสุดชิค

 • ใช้กรรไกรตัดส่วนแขนออก

 • กลับด้านเสื้อ

 • ใช้ขันทรงกลมวาดรอบคอเสื้อเป็นรอยประ

 • ใช้ไม้บรรทัดทาบตรงปลายเสื้อและวาดเป็นเส้น

 • ตัดชายเสื้อเป็นเส้นๆ

 • ผูกชายเสื้อเป็นคู่ๆเพื่อทำเป็นก้นกระเป๋า

 • กลับด้านหน้าเสื้อออกมา

 • เสร็จเรียบร้อยได้กระเป๋า Eco 1 ใบแล้ว ^^