กิจกรรมอาสาออนไลน์

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

1st STEP

ดาวโหลดภาพสำหรับจัดทำ เพื่อนำไปจัดทำ โดยให้คัดเลือกจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ภาพ

 
ดาวโหลดภาพสำหรับจัดทำ

ดาวโหลดภาพจากลิงค์นี้ เพื่อนำไปจัดทำ โดยให้คัดเลิอกจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ภาพ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

2nd STEP

จัดทำสมุดภาพโดยการนำภาพที่ดาวโหลดมาปริ้น และนำไ ประกอบเป็นเล่ม