กิจกรรมอาสาออนไลน์

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

1st STEP

ศึกษาคู่มือเพื่อดูคู่มือในการทำโมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

 
ศึกษาคู่มือ

คลิกที่นี่ เพื่อดูคู่มือในการทำโมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ads copy.png

2nd STEP

โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ สามมรถ Print ออกมาตัดและพับเป็นโมเดลกระดาษได้เลย

 
จัดทำ

โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ สามารถ Print ออกมาตัดและพับเป็นโมเดลกระดาษได้เลย

กระดาษที่นำมาทำโมเดลควรจะมีความหนา 180 แกรมขึ้นไป

3rd STEP

จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op พร้อมถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ

 
จัดส่งผลงาน
  • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณาบรรจุโมเดลกระดาษลงในกล่องก่อนจัดส่ง

  • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

  • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกีบรติบัตร เป็นลำดับถัดไป

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ