กิจกรรมอาสาออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

การรับรอง

เกียรติบัตรฟรี

 

GET STARTED

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

1st STEP

ศึกษารายละเอียดโครงการและโอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ

 
ศึกษารายละเอียดโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 1 ชุด หรือ 80 บาท โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าคอตตอน หรือมัสลิน จำนวน 4 ชิ้น (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

  • ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป Uncommon Co-Op จะเริ่มดำเนินการส่งมอบรายการการจัดทำ ให้ผู้จะทำหน้ากาก ทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาล อสม. ฯลฯ ในเดือนถัดไป

  • กรุณาติดตามการดำเนินการส่งมอบ คลิกที่นี่


ads copy.png

2nd STEP

โอนค่าสนับสนุนโดยเลือกจำนวนชุดที่ต้องการสนับสนุน

 
โอนค่าสนับสนุน
กรุณาเลือกจำนวนชุดที่ต้องการสนับสนุน

1 ชุด 😷
2 ชุด 😷
3 ชุด 😷
4 ชุด 😷
5 ชุด 😷
6 ชุด 😷
7 ชุด 😷
8 ชุด 😷
9 ชุด 😷
10 ชุด 😷

3rd STEP

ส่งหลักฐานโดยการถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน

 
ส่งหลักฐาน

  1. ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน

  2. หลังจากส่งหลักฐานแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับโครงการนี้ฟรี ภายใน 1 - 7 วัน ทางอีเมล

  3. หมายเหตุ เกียรติบัตรฟรี ระบุจำนวนชิ้นที่สนับสนุน ไม่ระบุระยะเวลาที่ประเมิน

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ