สถานะ

เปิดรับสมัครอยู่

การเข้าร่วม

เข้าร่วมรายบุคคลเท่านั้น
30 นท./ชุด
ชั่วโมงจิตอาสา
เกียรติบัตรฟรี/อื่น ๆ

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เงื่อนไข

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

 

ศึกษารายละเอียดโครงการและโอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 1 ชุด หรือ 80 บาท โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าคอตตอน หรือมัสลิน จำนวน 4 ชิ้น (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

  • ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป Uncommon Co-Op จะเริ่มดำเนินการส่งมอบรายการการจัดทำ ให้ผู้จะทำหน้ากาก ทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาล อสม. ฯลฯ ในเดือนถัดไป

  • กรุณาติดตามการดำเนินการส่งมอบ คลิกที่นี่


 
 

โอนค่าสนับสนุนโดยเลือกจำนวนชุดที่ต้องการสนับสนุน

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร