กิจกรรมอาสาออนไลน์

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

1st STEP

ศึกษาคู่มือและเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำสมุด

 
ศึกษาคู่มือ

อุปกรณ์

 • กระดาษแข็ง

 • เมจิก

 • คัตเตอร์

 • กรรไกร

 • ไม้บรรทัด

 • ห่วงเหล็กหรือเชือก

ads copy.png

2nd STEP

จัดทำสมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามคำอธิบาย

 
จัดทำ

 • วัดขนาดของกระดาษตามต้องการ

 • เขียนศัพท์ลงไปในแต่ละช่อง

 • ใช้กรรไกรตัดแบ่ง

 • ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษเป็นรูปกากบาทแล้วแบะออก ถ้ามีที่เจาะกระดาษสามารถใช้ได้เลย

 • เขียนคำอ่านและความหมายของคำศัพท์ที่หลังกระดาษ

 • ร้อยกระดาษคำศัพท์ใส่ห่วงเหล็กหรือเชือกเป็นอันเสร็จใครไม่เข้าใจก็ดูรูปที่เราถ่ายไว้ได้เลย

3rd STEP

จัดส่งผลงานมาที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op หลังจากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ

 
จัดส่งผลงาน

 • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกีบรติบัตร เป็นลำดับถัดไป

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ