กิจกรรมอาสาออนไลน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมที่ใช้เพียงโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ได้ สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ชั่วโมงจิตอาสา

ไม่รับรอง ชม. อาสา

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

1st STEP

เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สะดวก

 
เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์


เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มทางการศึกษาในเฟสบุค ที่มีเยาวชน/สมาชิกมากกว่า 10,000 คน (10 กลุ่มขึ้นไป)

  • ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาของตนเอง (ผ่านฝ่ายแนะแนว, ติดบอร์ด, กระจายใบปลิว ฯลฯ)

  • ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดต่อสถานศึกษาในช่องทางต่าง ๆ (2 สถาบันขึ้นไป)

  • ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่าง ๆ เว็บไซต์ หรือบทความ ฯลฯ

ads copy.png

2nd STEP

เลือกกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์

 
เลือกกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์


เลือกกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์

3rd STEP

 

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ