กิจกรรมอาสาออนไลน์

กระจายแบบสอบถามทางการศึกษา

ชั่วโมงจิตอาสา

15 นาที / คนที่ชวนได้

การรับรอง

ALL TYPES

 

GET STARTED

สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ในการเข้าร่วมได้ รับฟังความเห็นทางการศึกษา เพื่อผลักดันการศึกษา

1st STEP

 
รับภาพประกอบกิจกรรม

- โปรดเลือก -

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน

2nd STEP