กิจกรรมอาสาออนไลน์

เขียนส่งกำลังใจ

ชั่วโมงจิตอาสา

Updating

การรับรอง

ALL TYPES

 

GET STARTED

อาทิ เขียนส่งกำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้พิการ ฯลฯ

1st STEP

 
ศึกษาหัวข้อ

หมวดหมู่บทความส่งกำลังใจที่สามารถเขียนได้

  • ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์

  • ส่งกำลังใจถึงผู้พิทักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

  • คนไร้บ้านหรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส

  • ผู้พิการ

ads copy.png

2nd STEP

 
เตรียมข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องเตรียมส่ง

  • เนื้อหาบทความส่งกำลังใจที่จะส่ง ความยาว 300 คำขึ้นไป

  • ภาพประกอบ ที่เป็นภาพตัวเอง ถ่ายในลักษณะของการให้กำลังใจ สามารถถ่ายคู่กับป้ายเขียนมือ หรือพร๊อพอื่น ๆ ได้

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

3rd STEP

 
ส่งกำลังใจ

  • ส่งกำลังใจที่ปุ่ม ส่งผลงาน โดยส่งเป็นข้อความและภาพประกอบเท่านั้น


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

เสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ ?

กรุณา ส่งผลงานกิจกรรมนี้ ก่อนดำเนินการขอ การรับรองหรือเกียรติบัตร

หากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการรับรองให้ได้

ads copy.png
 

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ