ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ออกแบบเทมเพลต Powerpoint

 

จำนวน

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

เพื่อช่วยคนที่ต้องการทำเทมเพลต Powerpointด้วยตัวเอง แต่ไม่ถนัดในการออกแบบหรือใช้งานโปรแกรม

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร