ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้เพื่อลงในแพลตฟอร์ม Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์ ให้คนในสังคมได้รับชมและนำไปใช้ประโยชน์

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน และตรวจสอบด้านสิขสิทธิ์

  • มีการอัพโหลดในทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

อยู่ระหว่างการอัพเดต