ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

Typing For The Blind

Typing for the blind activity can be participated via phone or computer. The workpieces of typing will be handed over to the organization that corresponds to the education of the blind people, to print as braille in the next order. You can help them to learn now... Join us

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

There are many blind people have less opportunity to get education. Many of them have to work so hard, even if they have a lot of obstacles to live and work for their lives. "Having the Less Time, Having the Less Income, Having the Less Opportunity" are the reason why we should be the ones who give hands to them, to help them, to support them. One of the things that most of blinds people want is Education. This activity is giving you the chance to help them anywhere, anytime.

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) - พฤศจิกายน 2564

  • ส่งมอบให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ชลบุรี - สิงหาคม 2564

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร