ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (forestapp.cc)

 

จำนวน

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ปัจจุบันนี้ ผืนป่านั้นน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการที่ตัดไม้ไปใช้ในอุสาหกรรมมายมาย โดยไม่ได้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนแต่อย่างใด นั้นจะทำให้ต้นไม้หมดไป ดังนั้นการปลูกต้นไม้ออนไลน์นั้นจะช่วยฟื้นฟูต้นไม้ ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร