ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ฟื้นฟูป่าไม้ ที่เหลือน้อยลงจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทดแทนผืนป่าที่ถูกทำลายไห้เกิดความสมดุล

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • อยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์พืช

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร