ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

จัดทำถุงผ้าออนไลน์

จัดทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อลดการใช้งานและปริมาณขยะจากพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

เพื่อช่วยลดค่าไช้จ่ายแก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไห้ได้ไช้ประโยชน์

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน เพื่อเตรียมส่งมอบให้ตัดเย็บ

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

อยู่ระหว่างการอัพเดต